Kanvas Tabloların Ortaya Çıkışı ve Yaygınlaşması

    Kanvas kelimesi köken itibariyle İngilizce kökenli bir kelimedir. Tuval ya da kanvas kelimeleri ilk akla geldiğinde yağlı boya resim sanatını çağrıştırmaktadır.  Teknolojinin gelişmesiyle hızla ilerleyen baskı teknolojisi sayesinde kanvas kelimesi artık daha geniş bir çağrışım yapmaktadır. Literatürde ve dijital baskılı tablo piyasasında, canvas, tuval ve canvas kelimeleri yan yana ve sürekli olarak kullanılmakta hatta çoğu zaman anlam karmaşasına neden olmaktadır. Sanat literatüründe ise kanvas kelimesinden ziyade Fransızca kökenli olan tuval kelimesi kullanılmaktadır. Kanvas kelimesi ise özellikle ülkemizde özellikle dijital baskı yöntemi yapılan çalışmaları tanımlamak için kullanılır.

    Kanvas tablo kelimesinin tarihi 90’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Bu kadar çok ve yaygın kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri poster kelimesinden daha fazla anlam ifade etmesidir. Poster denildiğinde akla ilk olarak kâğıt ve türevlerine yapılan baskı gelmektedir ve daha basit gibi algılanmaktadır. Fakat kanvas tablo dendiğinde akla ünlü ressamların resimlerinin dijital ortamda çoğaltılarak tuvallere aktarılması gelmektedir. Bu nedenle kanvas tablo sözcüğü kendisiyle özdeş bütün anlamları ifade eden diğer türevlerinden daha fazla sevilmekte ve kullanılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, dijital baskı makinelerinin gelişmesi ve çok farklı materyaller üzerine baskı yapılabilmesi, tuval bezi türevleri üzerine de baskı yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu durum, tuval bezi üzerine yapılan baskıları kağıt türevleri üzerine basımı ifade eden poster kelimesinden ayrıştırmayı zorunlu kılmıştır. Kanvas baskı ve/veya canvas baskı kelimesi böylece gündeme gelmiş ve halen kullanımı sürmektedir.

    İsakYayıncılık