KARGO DAHİL 50 TL
KAPIDA ÖDEME


DÜNYAYI KİMLER YÖNETİYOR?

GİZLİ DÜNYA DEVLETİ


Eseri Satın Almak İçin Tıklayınız

İSAK YAYINCILIK - 02
KİTABIN ÖZGÜN ADI: DÜNYAYI KİMLER YÖNETİYOR? (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ)

PROJE MİMARI: Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN (Merhum)
(Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı)

EDİTÖRÜ VE YAZARI: Prof. Dr. Bayram ALTAN
(T.C. Başbakan E. Danışmanı)

SUNUŞ: Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI

GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER:
Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN
Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ,
Prof. Dr. Ali KOŞAR,
Prof. Dr. Ramazan AYVALLI
Garry Allen
Prof. Dr. Bayram Altan

DİZGİ: Fahriye GÜREL-Zehra KORKMAZ

TASHİH: Kübra BEŞİR-Salih ALTAN

GRAFİK-TASARIM: Taner UGAN

YAYINLAYAN: Prof. Dr. Bayram ALTAN

DAĞITIM: İSAK Yayıncılık

YAYIN NO: 02

BASKI YERİ: Dergah Ofset (Ser. No: 15663)-İstanbul

BASKI TARİHİ: 2017

ISBN: 978-605-60833-4-1

Sunuş
Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI

Tarih tüm insanlığa ve de özellikle İslam alemine açık bir şekilde göstermiştir ki, siyonist düşüncenin sözde vadedilmiş topraklara sahip olmak için insanlık dışı olanlar dahil başvurmayacağı yol yoktur.

Osmanlı İmparatorluğunun savaş sonrası yıkılması ve sonrasında oluşan dönemde İslam aleminde meydana gelen zaafiyet, başta emperyalist devletler olmak üzere siyonizm destekçisi güçlerin iştahını kabartmış, ortadoğuda cebren yapay bir yahudi ülkesi oluşturmalarına neden olmuştur.

Kanımca siyonizmin en büyük idealinin çekirdeğini oluşturan bu dönemdeki kayıplar, siyonist devletlerin gücünden ziyade İslam devletlerinin zaafiyeti ve birlik şuurunu yitirmesi kaynaklıdır.

Siyonizmin Osmanlı İmparatorluğunun zayıflamasından güç kazanarak emellerini gerçekleştirebilmiş olması, yüzyıllar boyu İslama öncülük etmekle şereflenmiş olan bu milletin insanlık ve İslam tarihindeki önem ve belirleyiciliğinin de en güzel kanıtıdır.

Peki, üstadın deyimiyle “yumurtalarını pişirmek için, dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen” bu çarpık zihniyetin önüne geçilmesi nasıl mümkün olacaktır? Bu sorunun cevabının ilk cümlesi; milli ve manevi değerlere sahip, aynı delikten iki kere sokulmayan ve gelenin keyfi için geçmişine sövmeyecek nesiller yetiştirmekle başlar.

Tarih çok acı şekilde kanıtlamıştır ki, bu düsturdan uzaklaştığımız her adımda sadece Türkler değil, tüm İslam alemi acı çekmiştir. İşte tam da bu bilincin yerleşmesinde başta gençlik olmak üzere milli uyanış ve farkındalık olmazsa olmazdır.

Bahsettiğimiz bu amaca yönelik yapılan her hizmet kutsaldır ve insanlık aleminin devr-i saadet huzuruna en azından yaklaşmasına vesile olacaktır.

Ülkemizin ve İslam aleminin hemen her derdiyle dertlendiğini ve bu konuda gece gündüz tefekkür ederek uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yaptığını çok iyi bildiğim Sayın Prof. Dr. Bayram ALTAN’ın; bu önemli eseri için benim önsöz yazmamı istemesi, büyük bir heyecan duymama ve gelecek için umutlanmama neden oldu. Bu konuda kafa yoran, milleti ve gençliği bilinçlendirmek için büyük çaba sarfeden ve hepsinden önemlisi bu çabalarını ve yılların kazandırdığı bilgi birikimlerini, fikir, düşünce ve görüşlerini kitaplaştırarak kalıcı hale getiren bu kitabın yazarı gibi değerli araştırıcıların olması, siyonizmin amaçlarına ulaşmasında hala başarısız olduğu ve olacağı konusunda da ayrıca umut vericidir.

Biz okuyuculara düşen bu önemli eseri; gençlerimize, öğrencilerimize ve dostlarımıza tavsiye edip kutsal davamıza katıda bulunmak ve Yaratan’ın sonsuz ecrinden bir damla da olsa almaktır.

Sayın Prof. Dr. Bayram ALTAN Hocamız’a düşen ise, bu değerli eserin benzerlerini ara vermeden topluma sunmasıdır. Eminim ki, bu halisane niyet ve çalışma azmiyle Allah muvaffakiyetini artıracak ve insanlık tarihine adını “Faydalı Eserler Bırakanlar”dan biri olarak kazıyacaktır.

Kitap Hakkında Görüş ve Düşünceler
HASTALIK TAM OLARAK TEŞHİS EDİLMEZSE TEDAVİ TAM OLMAZ.

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN (Merhum)

Hastalık tam olarak teşhis edilmezse tedavi tam olmaz. Mikrobu tanımadan hastalık tedavi edilemeyeceği gibi mikrobu bilmeden olayları anlatmamız şifa bulmamamız da mümkün değildir. Onun için bu sömürü dünyasını yöneten merkezi tanımamız lazım, Bu merkez Siyonizm merkezidir, ırkçı emperyalizm merkezidir. Bugün Ortadoğu’da yapılanlar sadece İsrail meselesi değildir, Siyonizm adı altında bir inanışın bir zihniyetin bütün dünyayı kontrol altına alma ve sömürme zihniyetidir.

Kendilerini üstün ırk sanan bir batıl zihniyetin insanlığı yok etme ameliyesidir. Irkçı emperyalist odaklar diyor ki, Müslüman aleminde bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazımdır, ılımlı İslam ile ne anlatılmaya çalışılır? Yani cihat şuuru olmayacak, hak ve adaleti hakim kılma gayesi ve sorumluluğu taşımayacak, bozuk ve batıl düzene karışmayacak, Siyonizm’e hizmetçilik yapacak ama namaz kılacak oruç tutacak umreye koşacak dünyadaki ve ülkedeki düzeni Siyonist merkezler tanzim edecek; sen sadece Yahudi’ye vergi ve faiz ödeyeceksin, aldığın her malın fiyatını yarısını sömürü sermayesine haraç olarak vereceksin, bir nevi küresel sisteme demokrat kölelik edeceksin ama izin verilen ibadetleri de yerine getireceksin. İşte ılımlı İslam dedikleri bu. Biz her taşın altında Yahudi var demiyoruz fakat hiçbir taşın altını boş bırakmaz.

BİLGİ HAVUZU

Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ

“ Bu kitap; zevkle okunabilecek, farklı bakış açısı sunan bir bilgi havuzu!... Günlük hayatımızın bir parçası olmuş ve küresel karar ve etkilere çok açık olan para ile ilgili ilginç tespitler ve çözümlerin yer aldığı bir kitaptır.”

YA LOCA İLE YA DA HOCA İLE ARANIZ İYİ OLACAK!...

Prof. Dr. Ali KOŞAR

Bu kitabı okuyunca ilk aklıma gelen şu oldu: Türkiye’de akademisyenler arasında meşhur bir söz vardır “ ya loca, ya da hoca ile aranız iyi olacak!

Bu acı ama gerçek bir deyiş haline gelmiştir. Üniversitede öğretim üyesi olmak isteyenler, bölümdeki hocalar ile arayı çok iyi tutması gerekiyor. Hoca ile arayı tutmanın değişik yolları tanımlanmıştır: Yalakalık, ispiyonculuk, cinsellik, maddi çıkar ve akrabalık ilişkileri ….

En son bakılan kriter ise; çalışkanlık, bilimsellik ve araştırıcılıktır. Eğer hoca ile bağlantı iyi değilse, LOCA ile arası iyi olanlara akademik kapılar çok hızlı açılmaktadır. Dişe dokunur, uluslararası hiç çalışması olmayan bir çok kişi, bakmışsınız unvan olarak önünde en büyük akademik profesör kadrosunu almış. Bir yere Bölüm Başkanı, Başhekim, Dekan, vb. olmuş.

Akademik basamakları merdivenle değil de asonsörle çıkanlar, üstadlarının kesinlikle bir dediklerini iki etmemektedirler. Edemezler! Buraya gelişinin belgeleri ve öpüldüğünün bilgileri üstadların elindedir.

Emirleri yerine getirmede isteksizlik, huysuzluk, uyumsuzluk olursa; piminin çekileceği, etkisiz ve yetkisiz hale geleceğini çok iyi bilmektedir.

Dünyanın her tarafı bu tür kişilerle doludur.

Masonlar kendilerine hizmet edecek insanlara her türlü kapıları açmaktadır.

Seçtikleri kişilere, para, makam, siyasal güç, ekonomik güç, silah, ödül, plaket, siyasal sığınma, pasaport, yeni kimlik, yeni bir yüz, sponsorluk, yani aklınıza gelecek her türlü yardım ve desteği sağlarlar.

Kişisel olarak, sağlanan bu desteği alanlar, üstadlarının emirlerini; kendisi, ailesi, dini, milli ve devlet menfaatlerinden daha öncelikli kabul eder. Artık her türlü tavizi vermeye hazırdırlar.

TARİH BOYUNCA DÜNYAYA HAKİM OLMAYA ÇALIŞANLAR

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Başbakan E. Başdanışmanı, kıymetli Araştırmacı-Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Bayram ALTAN Beyefendi, “Dünyâyı Kimler Yönetiyor?” başlığını taşıyan ve uzun emek mahsûlü olan bu kitabı; 90’lı yıllarda eski Başbakanlarımızdan biri ile kaleme almış. Yurtiçinde ve yurtdışında çok büyük ilgi gören bu kitap, yakında yabancı dillerde de yayınlanacaktır. Bu önemli hizmetlerinden dolayı kendilerini yürekten kutluyorum.

SOSYALİZM, KOMPLO KURAN SÜPER ZENGİNLER TARAFINDAN KULLANILAN BİR FELSEFEDİR

Garry Allen

Bu kitapta, komünizmin veya o isimle adlandırılan şeyin Moskova veya Pekin’den değil de Londra, Paris ve New York’tan uzanan büyük bir komplonun kolları olduğuna dair deliller ortaya konacaktır. Bu akımın başında olan insanlar, geleneksel anlamda komünist değillerdir. Bu insanlar, Moskova ve Pekin’e sadakat duymazlar.

Sadakatleri, ancak kendilerine ve işletmelerinedir. Bu adamlar için komünizmin sahte felsefesi ikna edici ve ölçü olmaktan uzaktır.

Bu insanlar, katî suretle mülkiyetlerini başkalarıyla paylaşmayı düşünmezler. Sosyalizm, komplo kuran süper zenginler tarafından kullanılan bir felsefedir. Bu felsefeye olan inancı ancak; saf insanlarda bulmak mümkündür. Bu kitap, tafsilatlı bir şekilde dünya hakimiyetini ele geçirmek için kapitalizmin nasıl bir örs ve komünizmin de nasıl bir çekiç gibi kullanıldığını izah edecektir.

YAZARDAN

Prof. Dr. Bayram ALTAN

Bu kitap, 300’e yakın batılı bilim adamının araştırmaları sonucu kaleme aldıkları rapor, makale ve eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu kitap, yeryüzünde yaşayan ve sayıları altı milyarı aşan her insanı yakından ilgilendiriyor!...

Bu kitap, korkunç bir kabus gibi insanlığın üzerine çökmekte olan büyük bir tehlikeyi haber veriyor!... Bu kitap, zulüm ve sömürü düzeni ile insanların kanını emen gizli bir teşkilatı gün yüzüne çıkarıyor!...

Bu kitap, gözlerini madde hırsı bürümüş bir avuç vampir ruhlu kişiler tarafından kurulan ve ülkeleri tahakkümü altına almaya çalışan “Gizli Dünya Devleti”nin korkunç planlarını ortaya çıkarıyor!...

Bu kitap, ülkelerin iktisadi, askeri ve siyasi açıdan çöküşlerine sebep olmaktan büyük zevk alan siyasi düşünceli kişilerin, beyinlerini yıkayarak yeryüzüne dağıttıkları ve faaliyetlerini yakın takibe aldıkları temsilcilerinin isim ve unvanlarını açıklıyor!...

Bu kitap, dünya hakimiyetini tesis etmeye çalışan gizli güçlerin, o korkunç planlarını uygularken perde arkasından oyuncuyu yönlendiren suflör misali bazı devlet adamlarını ve bürokratları nasıl sevk ve idare ettiğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor!...

Bu kitap, Amerika Birleşik Devletleri’nin dahi iktisadi açıdan kanını emen ve korkulu rüyası haline gelen “Gizli Dünya Devleti”nin dünya çapında nasıl örgütlendiğini anlatıyor!...

Elinizdeki bu kitabın her sayfasını okudukça şaşkınlık ve ürpertiniz kat kat artacak, bu kitabın önemini çok daha yakından kavrayacaksınız!...


Kitapta Geçen Önemli Başlıklar

-SİYONİZMİN TARİHİ SEYRİ
-SİYONİZMİN AMACI VE PARA BARONLARI
-SİYONİST MİLİTANLARIN KORKUNÇ FAALİYETLERİ
-DÜNYAYA HAKİM OLMAK İSTEYEN SİYONİSTLERİN KORKUNÇ PLANLARI VE TALİMATLARI
-SİYONİZMİN ASIL HEDEFİ
-KATLİAMLAR
-SİYONİZMİN GİZLENEN YÜZÜ
-SİYONİSTLERDEN ÖNEMLİ BİR İTİRAF
-SİYONİSTLERİN “DÜNYA HAKİMİYETİ” İÇİN YAPTIKLARI FAALİYETLER
-DÜNYA HAKİMİYETİ İÇİN STRATEJİ DEĞİŞTİRMEYE GİTMEK
-DÜNYA ÜLKELERİNİN EKONOMİLERİNİ ELE GEÇİRME PLANLARI
-DÜNYA ÜLKELERİNİN BASININI ELE GEÇİRME PLANLARI
-SİYONİSTLERİN KORKUNÇ PLANLARI
-BUGÜNKÜ DÜNYANIN ANATOMİSİ
-HAK-BATIL MÜCADELESİ
-GDD DÜNYAYI NASIL KONTROL EDİYOR?
-GDD (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ)
-DOLAR ÜZERİNDEKİ PİRAMİT’İN HER BİR BASAMAĞI NE İFADE EDİYOR?
-GİZLİ DÜNYA DEVLETİNİN ŞEMASI
-SİYONİZMİN KONTROLÜNDEKİ GİZLİ SERVİS: CIA
-DOLAR MİLYARDERLERİNİN EFSANEVİ ZENGİNLİKLERİ
-GDD DÜNYAYI NASIL YÖNETİYOR?
-GİZLİ DÜNYA HÜKÜMETİ
-SEMBOLLER
-SİYONİZMİN EMİR VE KOMUTA ZİNCİRİ
-SİYONİZMİN BEYNİ: B’NAİ B’RİTH
-DÜNYA SİLAH SANAYİ GDD KONTROLÜNDE

Gizli Dünya Devleti

458

Sayfa


Mikrobu tanımadan hastalık tedavi edilemeyeceği gibi mikrobu bilmeden olayları anlatmamız şifa bulmamız da mümkün değildir.

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN
172

Konular


Elinizdeki bu kitabın her sayfasını okudukça, Şaşkınlık ve ürpertiniz kat kat artacak, bu kitabın önemini çok daha yakından kavrayacaksınız!...

Prof. Dr. Bayram ALTAN

Prof. Dr. Bayram ALTAN (Biyografi)

1954 yılında Malatya’da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini doğduğu ilde tamamladı. Önce İ.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi “Sevk ve İdare Bölümü” nden mezun oldu. A.Ü. İlahiyat Fakültesi “İlahiyat Tahsili’ nden sonra Ü.A.Ü. İşletme Fakültesi” Yönetim ve Organizasyon Bölümü”nü bitirdi. Avrupa Ülkelerinde Akademik seviyede düzenlenen “Siyaset Bilimi”, “Yönetim Bilimi”, ”Yatırım Danışmanlığı” ve “Dış Ticaret Müşavirliği” Sertifika Programlarına katıldı. 2001 yılında “Kamu Yönetimi” Dalında “Doktor” unvanı aldı.

Türkiye’de, 05.05.1973 tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak sırasıyla; *Memur, Şef, İdare Amiri, Lise Öğretmeni, Yayın Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Personel Müdür Yardımcısı, İdari İşler Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı, Devlet Bakanı Danışmanı, Devlet Bakanı Basın Müşaviri Ve Başbakan Danışmanı olarak görev yaptı.

Üstün başarılarından dolayı yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda “Plaket” ve “Takdir Belgesi” ile ödüllendirildi. Özel Sektörde; “Danışman-Müşavir”, “Dış Ticaret Müdürü”, “Genel Müdür Yardımcısı” ve “Genel Müdür” olarak görev yaptı. Araştırma-İnceleme, Turizm, İlköğretim Okulları Yardımcı Kitapları, Hikâye, Piyes ve İslami konularda kendi imzasıyla 91 tane kitabı yayınlandı.

Devamı İçin Tıklayınız...

Sipariş Formu

İsakYayıncılık